1. Jeżeli chcesz kanał w strefie Premium napisz do jednego z administratorów. W wiadomości dodaj informacje o:
Tytule kanału
Nazwie/nazwach podkanałów
Ewentualne hasło
2. Kanały Premium mają nieograniczona liczbę podkanałów w zależności od potrzeb.
3. Każdy użytkownik może posiadać maksymalnie jeden kanał w strefie Premium.
4. Zakazane jest ustawianie nazw kanału, które są obrazą osób trzecich.
5. Nazwa kanału nie może zawierać wulgaryzmów, treści rasistowskich, obraźliwych.
6. Za atmosferę na kanale odpowiada jego właściciel.

Kanały Premium przeznaczone są dla drużyn e-sportowych, klanów oraz gildii. Kanały premium otrzymują osoby, które posiadają minimum 5 aktywnych członków na serwerze TeamSpeak 3 EGTEAM.PL.

W Strefie Premium wymagana jest codziennna aktywność na kanale.

Lider

 • Nadawanie rangi "Członek Drużyny"
 • Przenoszenie użytkowników w obrębie swojego kanału
 • Wyrzucanie z kanału
 • Edytowanie nazwy
 • Edytowanie hasła
 • Edytowanie max użytkowników na kanale
 • Edytowanie wymaganych mocy konwersacji

Członek drużyny

 • Wchodzenie na kanały drużyny/klanu/gildii ignorując hasło oraz max liczbę osób.
 • Lider ma możliwość nadania rangi "Członek Drużyny". Aby wybrany użytkownik otrzymał rangę "Członek Drużyny" należy przenieść go na główną nazwę kanału a następnie w tym miejscu nadać mu rangę "Członek Drużyny" (prawym przyciskiem myszki na wybranego użytkownika Ustaw grupę kanału Członek Drużyny). W tym momencie użytkownik otrzymuję rangę "Członek Drużyny", którą będzie "dziedziczył" na wszystkich podkanałach drużyny/klanów/gildii. Jeżeli Lider nada rangę "Członek Drużyny" na którymkolwiek podkanale, ranga ta będzie nadawana użytkownikowi (Członkowi Drużyny) wyłącznie na tym kanale (nie będzie mógł wchodzić na inne podkanały oprócz tego, na którym została nadana ranga "Członek Drużyny".

Zaufany - Kanał

 • Ma możliwość dołączania do wszystkich podkanałów ignorując hasła oraz blokadę max osób na kanale.
 • Należy pamiętać ustawiając tą rangę aby przerzucać użytkownika na główną nazwę kanału i wtedy nadawać rangę. Dzięki temu ranga będzie "dziedziczona" na wszystkich podkanałach.

Zakaz wchodzenia - Kanał

 • Osoba z tą rangą nie ma możliwości dołączania do kanału/podkanałów.
 • Rangę można ustawić na konkretny podkanał (nadając ją na tym właśnie podkanale) lub na wszystkie podkanały (przerzucić użytkownika na główną nazwę kanału i wtedy nadawać rangę. Dzięki temu ranga będzie "dziedziczona" na wszystkich podkanałach). Po nadaniu rangi należy wyrzucić użytkownika z kanału. Od teraz, użytkownik nie może już dołączyć do waszego kanału lub podkanału w zależności od wybranej opcji.
 • Proszę pamiętać, że jeżeli nadamy rangę na wszystkie podkanały, jedynie Administrator lub Moderator będzie mógł usunąć danemu użytkownikowi rangę "Zakaz wchodzenia - Kanał".

Zakaz mówienia - Kanał

 • Jeżeli channel admin lub lider chce odebrać prawo głosu jedemu użytkownikowi należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na tę osobę -> ustaw grupę kanału a następnie wybrać rangę "Zakaz mówienia - kanał".
  Channel admin nie może nadać rangi "Zakaz mówienia - kanał" innemu channel adminowi.

Zakaz pisania - Kanał

 • Zakaz pisania na kanale.

Możliwość pisania - Kanał

 • Na naszym serwerze możliwość pisania na kanale przyznawana jest od 2 poziomu stażu online. Jeżeli channel admin chce, aby członek jego kanału mógł pisać na czacie a nie ma jeszcze 2 poziomu wystarczy, że nada konkretnemu użytkownikowi rangę kanału "Możliwość pisania - kanał".

Wyciszanie wszystkich użytkowników

Jeżeli channel admin lub lider chce odebrać prawo głosu dla wszystkich członków kanału i nadać uprawnienia do mówienia jedynie wybranym osobom należy:

1. Kliknąć prawym przyciskiem myszki na dany kanał edycja kanału
2. W zakładce "Standardowy" Moderacja zmieniamy Wymagane moce konwersacji na 21.
3. Od teraz każdy oprócz channel admina ma zmutowany (wyłączony) mikrofon na kanale.
4. Aby nadać prawo głosu danej osobie należy kliknąć prawym przyciskiem myszki na tę osobę ustaw grupę serwera a następnie wybrać rangę "Mikrofon".
5. Channel admin nie musi sobie dawać rangi "Mikrofon" ponieważ i tak zawsze ma nadaną możliwość rozmowy na kanale, nawet podczas wyłączenia opcji rozmowy dla wszystkich.

Wróć